Únor 2019

Sevigran 5 - Shrnutí a závěr

19. února 2019 v 16:52 | R.H. |  Osobní neobvyklé zkušenosti
Vítejte u závěrečného dílu pojednání o mé návštěvě planety Sevigran. Asi jste od toho čekali víc, ale u tohoto světa se dá dost těžko popsat, jak to vypadá a jaké to tam je včetně toho, jak vypadá a funguje tamní technika. Navíc je vše popsáno z mého osobního pohledu, kdy jsem se snažil vše popsat jak nejlépe umím.

Každopádně proběhla cesta domů stejně jako cesta na Sevigran, ale obráceně a s jedním zavazadlem navíc, které obsahovalo tu technologii pro mé přátele, která se skládá z těch kostek na rycghlé pěstování rostlin a na pěstování masa ve formě obrovského bloku něčeho, co chutná jako maso a asi to i maso je. Je k tomu návod, tak uvidíme jak to bude fungovat.

Stejně jako u všech zážitků a událostí v rubrice pro osobní neobvyklé zkušenosti na mém blogu s obzvláštěv zde nide většina z vás domnívat že si to vymýšlím, nebo že se mi to zdá ve snu. Měl bych tady takovou zajímavost z reálného života, která tuto možnost vyvrací:

Protože má Sevigran o něco větší gravitaci než Země, tak jelikož jsem tomu přivykl, dá rozum že jsem zesílil. Pokazila se mi pračka a opravář řekl, že je lepší koupit novou. Dle pokynů v obchodě, kde jsem novou pračku koupil, požídal jsem kamaráda, aby mi odmontoval hadici mezi kohoutem a pračkou, kterou jsem sám vystěhoval na chodbu. Novou pračku mi už dva chlapi, kteří to přivezli, dali na místo a připojili na vodu sami a dalo jim to práci. A to je ta nová pračka menší než ta stará. Dalo by se namýtnout že se podceňuji, nebo že psychické rozpoložení při očekávání nové pračky mi dodalo sílu k vystěhování té staré. Každopádně neksem jen slabozraký, ale též ne příliš šikovný a tudíž jsem byl ve škole omluven z tělocviku a z ručních prací jsem měl na vysvědčení každoročně trojku z milosti, protože vedle známek z ostatních předmětů vypadala čtyřka, nebo dokonce pětka ošklivě- Tím pádem moc zdatný nejsem.

R.H.

Sevigran 4 - Věci které mne zajímají a které mne uduvují

13. února 2019 v 18:55 | R.H. |  Osobní neobvyklé zkušenosti
Vítejte u dalšího dílu seriálu o návštěvě planety Sevigran. Tentokrát bych se zamyslel nadv tím, co mne udivuje a co mne zajímá.

Tuto planetu jsem navštívil proto, že někteří mí přátelé očekávají technologickou pomoc s řešením problému s mým osobním životem, k čemuž jim chybí způsob výroby potravin, kdy se jedná o zeměšdělství a živočišnou výrobu. Jelikož vědí že mně zajímá také míra vstřícnosti a laskavé chování obyvatel albedorské federace u všech druhů humanoidních ras, byl jsem tam vyslán.

Většina věcí mi připadala podivuhodná včetněv tém technologie pro mé přátele. Ukázkové vzorky na pomoc přivezu s sebou. Pravděpodobně půjde nwjwn u zemědělství a živočišné výroby u těch zařízení, která bych popsal jako různobarevné kostky, o nějaký tzpůsob využití emergie kristalických minerálů, čemuž a na co moc nevěčím, ale mezi všeobecné znalosti o nadpřirozenu, metafyzice a parapsychologii patří také víra, nebo nauka v existenci, nebo o existenci magických kristalů, nebo zázračných kamwenů. Naše běžná pozemská věda již dlouho zná některé horniny, či kovy, nebo minerály, na které by se dalo takto nahlížet, avšak už dlouho známe na příklad radioaktivitu díky objevení prvku zvaného Radium, následně pak Plutonium, Uran a Polonium. Z nerostů, by šlo takto nahlížet také na Magnetovec, ze kterého se vyrábí magnety i přesto, že většina magnetů je feritových, nebo amodiových, čímž se dostávám k odhadu toho, jak se na tom Sevigranu asi vyrábí ty kostky.

Přestože by měl být celý vesmír tvořen stejnými chemickými prvky a jejich sloučeninami, které známe ze Země a jsou zachyceny v Mendělejevově periodické soustavě prvků, mphou vznikat rlůzné i nám neznámé horniny a skupenství látek díky geologickým procesům, tlakun a teplotě, které můžeme najít i v naší sluneční soustavě, která má sice obyvatelnou pouze Zemi, zato však kromě pevných planet máme planety kapalné, nebo plynné. Sevigran asi má více radioaktivních prvků, které asi máme také, ale neobjevili jsme způsob, jak určité vyzařování emergie z těchto hornin uvolnit, nebo dokonce využívat.

Na základě velice povrchních znalostí o možnosti praktického využití teorie Superstrun, které jsem získal v galaxii Větrník mna planetě X-Reze, ze kterých jswem pochopil akorát že lze takto ovlivnit známé fyzikální zákony hmoty, což je navíc řečeno velice zjednodušeně, budou mít na Sevigranu ještě o něco pokročilejší technologii na praktické využití těch Superstrun, kde ke změnám jejich vibrací lze těch změn fyzikálních vlastností docílit.

Zeptal jsem se na to své průvoedkyně, která v rámci maximálního zjdnoduššení vysvětlení toho, jak si myslím že to funguje, v podstatě potvrdila. Na trochu větší gravitaci jsem si již přivykl, takže jsem se tak často při studijních vycházkách už tolik fyzicky nevyčerpával, takže mne již nemusela Morgana vozit na koni a alespoň tedy v jejím pžípadě jsem zjistil, žer i zde jsou ženy velmi vstřícné, pokud jde o jakoukoli formu sexu.

Nebudu to rozvádět do detajlů, ale v předchozích dílech jsem se občas zmínilm jak moje průvodkyně reagovala na můj projev toho, že se mi líbí jednak díky obří postavě, hustým dlohým a černým kudrnatým vlasům, nehledě na zajímavou vůni, díky které by se dalo říci, že kdyby to bylo silnější, nebyl by špatný nápad si vlasy umýt. Skutečnost že měla stejněš jako cvšichni zdejší domorodci jen jedno oko místo dvou, její impozantní tvář nijak nehyzdila. O to větší, hlubší a průzračnější to oko bylo. Ldykoli , když se mnou mluvila a přidřepla si na bobek, nebo se jen sehnula, aby byla stejně velká jako já, abychom si viděli do očí, občas jsem si k jejím vlasům přičihl a hlavně doma , když si všimla určitého napětí, laskavě mne zpozornila, že by mi mohl ublížit, ale jelikož měv zajímalo, co všechno mají rodilí Sevigraňané mimo kyklopské vzezření s ostatními hunanoidními formami, dotvěděl jsem se že všechno.

Co se týká intimního soužití muže a ženy, mohou mít sex i s osobami opačného pohlaví z jiných humanoidních ras, avšak genwetická odlišnost již dle hejich vzhledu je zde o něco větší, takže je biologická reprodukce možná pouze v rámci jejich rasy. Abychom toho využili, na to ksem se při tamní gravitaci necítil. Nechat vše na své průvodkyny, mohla by mi ublížit. Nicméně jsme probírali i tyhle věci a záraje do jejího pronikavě hledícího oka jsem se Morganě, což je jméno té mé průvodkyně, svěřil se svým životem a co mi chybí, opíraje se rukama o její ramena. Během toho chápavě pokyvovala masivní impozatní hlavou, koulela a mrkala okem a po polibku a přejetí mi vlasy po obličeji jsem tzjistil díky tomu co provedla, že i zde jsou ženy velmi vstřícné a i přes neobvyklý vzhled obličeke šlo sice o krátký ale parádní zážitel.

Po tomto zážitku jsme ještě byli na obědě v restauraci, kde mě potěšilo že jsem si mohl dát z mého pohledu nějaké normální jídlo. Potom později odpoledně tamní diskotéka. Hudba je tam podobná té naší a to je asi k tématu věcí, které mě tam zaujaly asi vše.

R.H.