Leden 2017

Jak To je s koncem světa?

12. ledna 2017 v 20:19 | R.H. |  Osobní neobvyklé zkušenosti
Nejsem si jistý jak se moc čte fórum o Albedoru, ale je tam i Téma, které se týká konce světa v pojetí něčme ho, co bychom mohli označit jako biblické pror octví. Uvedené diskusní fórum se snaží probrat můj konmtakt s Albedorem ze všech možných pohledů, aby přitáhlo každého čtenáře a přimělo ho k diskusi. Některé věci jsou tam probírané io z hlediska Bible, ale já bych chtěl nyní probrat jedno proroctví o mne a konci světa, které je jen biblicky stylizované.

Mám totiž kamaráda, se kterým se o těchto věcech dá mluvit, kterého jeden čas hodně bavila Bible i když nešlo o nikoho od Svědků Jehovových, i když s nimi studoval. Jakákoli forma předpovědi konce světa jakýmkoli způsobem ho zajímala. V mém případě to byl rok 2014 a pak rok 2016. Protože se nic nestalo, jsem označován za jednoho z mnoha falešných proroků, prfotože to nevypadá jako nic z toho, vo bychom si jako konec scěta mohli představovat na základě Bible a jiných svatých písem všech nábloženství, která nám konec světa předkládají jako nějakou příšernou katastrofu, kdy je zničená planeta.

Opravdz se nic takového nestalo, ale i tak mohl v roce 2016 nastat konec světa, ovšem nejde o žádnou přírodní katastrofu, nebo válku, ale konec civilizace, jak ji známe. Konec civiloizace, jak ji známe? Na orvní pohled se i o tom dá pochybovat, ale určité změny k horšímu jsou stále markantnější, na což se chci v tomto článku podívat.

Podle zařazení na mém bloghu do rubriky na moje osobní neobvyklé zkušenosti, by se mohlo zdát, že se bue jednat o něco z Albedoru a o přátele z něj, což časem bude, ale nejprve půjde o zamyšlení nad tím, že konec světa nastane veliced brzy proto, že lidé myslí jen na sebe a dávají přednost své práci, penězům před rodinou a přáteli. Pozoruji to sám na sobšě, protože nikoho z vás se nenapadlo nad tím zamyslet. Lidé mají na sebe méněš a méně času. I já jsem trávil se svými synovci více času. I mí přátelé z Albedoru zde chodí do práce, ale najdou si na mne čas. Umí si práci lépe organizovat a je jich hodně. Na rozdíl od mých pčíbuzných se v domluvený čas sice objeví někdo úplně jiný, než s kým jsem se domluvil, že se na mne přijde podívat, nebo že někam pojedeme, ale je to lepší než aby konkrétní člověk přišel jindy, než řáká, nebo nepřišel vůbec. V takovém případě se někdo takový občas i omluví, nicm=ně má oboje svoje klady a zápory. Mí přátelé z Albedoru se musí omezit jen na věci, které nebudou budit žádnou pozornost. Je to trochu škoda, protože na rozdíl od mého bratzra a jeho synů by mne poslouchali ohledně toho, co se má během úklidu vyhodit, a co ne. Protože jde o ženy, uklidily by mi perfektně. To by budilo pozornost u sousedů v domě, ale i okolí. Kdo umyl tomu Robinovi Hronkovi okno, když jsme nezpozorovali, ýže by k němu někdo šel. V případě zpozorování někoho by se sousedé divili, co to má ten Robin Hronek za návštěvy. Jen aby mu nějaká takováhle ženská něco neprovedla. Co to je? Kdo to je? Takže se tito lidé díky tomu že kjde většinou o ženy omezují akorát na sex a povídání si o vščem možném.

U ostatních věcí záleží na tom, kdy má kdo čas, u čehož se dá přijít na to, že je potřeba si přibližně plánovat různé akce mimo práci, jako jsou různé akce s rodinou a přáteli. V mém případě to vychází, perotože všichni mí nejbliýší vědí, že se o sebe starám sám, což není úplně jednoduché, protože mám matku v nemocnici, a ne všichni věří tomu, že se stávám chytřejším a šikovnějším na běžný praktický život, protože mi nezbývá nic jiného, než se učit řešit různé problémny a snažit se různé věci řešit sám. Poklud zjistím, že něco nezvládnu, tak jim řeknu.

Když už jsme u mách příbuzných, kde jde zejména o rodinu mého bratra, napsal bych tuto úvahu dříve, ale neměl jsem dobrou náladu, takže bych to napsal způsobem, který by nevyzněl jen jako takové zamyšlení nad koncem světa, které by bylo způsobeno tím, že by každý dal přednost vydělávání peněz, aby jich měl co nejvíce, což by zabralo veškerý čas, takže by se za chvíli všechny rosdiny, alespoň v České republice rozpadly, což by vedlo k rozpadu civilizace. Raději jsem tedy počkal, protože můj brazt je pro mne velice důležitý. Bohužel je trochu prchlivý a možná by neškodilo, aby si uvšědomil že věchno není jeho a že i když jsme jeho příbuzní, nebo přátelé, nebudeme skákat, jak on píská. Na druhou stranu je fajn, že je zodpovědný a dělá vše důkladně. Díky tomu se snažím, nic ndepotřebovat a když, tak se obrátit na tetu, nebo syny mého bratra, případně na otce, protože chce můj brtr i práci dělat pořádnně, nemá čas mne ani vyslechnout i tehdy, když zuavolá sám, protože nemá čas, což dle jeho slov mohu těžko pochopit, když dělám ho..o. Z toho důvodu ksem čekal na lepší náůadu, preotože by původní verze tohoto článku vyzněla jako že, když nemáte čas, protože chodíte do práce, klidnšě si do ní choďte, ale pokud budete nadávat, že máme doma nepočádek, nebo že něco nezvládáme, najděte si čas nám pomoci, nebo jděte do.... To by nebylo dobré, že ano?! A proto že by to nebyl dobrý nápaf, tak jsem nejprve musel vše pro,myslet a v klidu to sepsat.

Rozpad rodin a přátelských vztahů by mohl být prfávě způsoben tím, že kdokoli zdravotně postižený kvůli času, nebo nechozední na návštěvu, nebo v yzvednutí za účelem něk\m jet podle toho, jak se domluvíme, poslal svého zdravého kamaráda, nebo příbuzného do "kamsi", tak se pohádají. pokud by tak tomu bylo po celém světěš, konec světa bude způsoben súpolečenskou disharmonií. Žádný člověk nežije dost dlouho na to, aby se naučil dělat všechno sám a vystačit si sám se sebou. Bibler sice slibuje věčný život, kdy by to ělo, ale to je biologický nesmysl. Jedině jak by to šlo, je věčný život v duchovní formě, kdy ale nic hmotného není potřeba. Duchovné bytost je tam, kde si usmyslí že bude a stane se to, co si usmyslí. Tělesnný člověk musí dojít, nebo se nějak dopravit na místo, kde chce být, a co chce aby se stalo, musí udělat.

Vedle učení Vás se k lidem, jako jsem já chovat slušně a i se o nš starat v domácím prodstčedí pomocí mé snahy rozjet společnost PCA Praha a záměrně ze sebe dělat idiota tím, že chci od žen nosit na zádech a furt o tom psát, tak píšu taky o tom Albedoru, kde dochází k jakémusi společenskému paradoxu, který vzniká tím, že pomocí vědy a techniky si každý člověk vystačí sám se sebou, protožer si hlavně v poslední době všechno co chce, nebo hlavně potřebuje sám vyrobí. Znamená to, že si vše naprojektuje na svém počítači a data pošle do továrny, odkud to doveze poštovní dron. Ono to tak vždy nebývalo, ale i Albedor se vyvíjí a ve stále více oborech lidské činnosti se lidé ve smyslu pracovních sil nahrazují roboty. Nejhde vždy o roboty, vypadající jako lidi, nebo mechanické imitace lidí, ale o samočinné, nebo dálkově řízené stroje různých tvarů podle toho, k čemu mají sloužit. Lidé plní funkci vývojáčů a uživatelů. Vše je udělané tak, aby to bylo z hlediska uživatele jednoduché.

Peníze se už dlouho nepoužívají. Veškeré IT jsou OpenSource, peotrože ne všechno se dá udělat v grafickém rozhraní. Být kodérem je nejlepší, protože máte zcela volné ruce. Lidé si tak z Vašeho pohledu na pojem "Práce" vlastně spíše hrají. Díky velmi rychlému internetu jak pomocí optické aítě, tak pomocí bezdrátových technologií, jako je WiFi, nebo rychlý mobilní internet LTE, případně něčeho rychlejšího hako je HS-LTE, čehož i bez Albedoru i s peněžním hospodářstvím také dosáhnete během pár desítek let., lze toto dělat kdykoli a kdekoli pomocí noztebooku, tabletu či telefonu, čímž má každý času kolik chce, takže má čas na druhé a jde tak o jeden z pilířů dokonale harmonické společnosti.

Technické věci uvádím dspíše pro zajímavost, protože některé věci i v civilním životě mi přčipomínají Albedor. To jsou počítače a telefony, hudba např. od Jeana Michela Jarreho, Vangelise a Mike Oldfielda, případně hudba od Appreoaching Nirvany, Alpha Wille a v podstatě EDM - nebo-li elektrofonbická taneční hudba vůbec. V podstatě by mi teď stačilo mít vedle sebe krásnou vysokou manewkýnu, která by se o mne starala a žíz s ní v chytré domácnosti, abych se cítil jako na Albedoru. Na to máme Robinhelp společnosti PCA Praha.