Zachovávám se v boží lásce?

16. března 2010 v 16:41 | R.H. |  Studium Bible
Opět jsem před usnutím přemýšlel o svém vztahu k Bohu a napadlo mne podělit se s vámi o další úvahu nad tím proč jserm zanechal studia Bible se Svědky Jehovovými, mezi kterými mám přátele a řešil jsem s nimi i svůj duchovná pokrok. V této úvaze si nalijme čistého vína a podívejme se na to co uvnitř mého srdce vidí Bůh:

Ovčas si sám něco přečtu a přewmýšlím o tom, ale rád bych předložil ke přečtení a zamyšlení jednu skutečnost kterou není pouze kontakt s mimozemšťany bez ohledu na to co si pod tím předsatavujeme, ale také touha po chybějící životní partnerce, kterfou jsem chtěl mezi Svěsky Jehovovými najít. To totiž byl třetí důvod k tomu se s nimi stýkat ohjned vedle poznání Boha a pnbsahu Bible a po možnosdtoi být někomu užitečný, protože bych rád uplatnil svoje vědomosti a zkušenosti v telšekomunikacích, informačních technologiích a počítačích. Bůh mne má i přesto rád akorát si musím uvědomit kam patřím a kde najdu vše co u lidí těžko získám.

Některé věci řeší HBůh individuálně na základě modliteb. Na tuto skutečnost musí člogvběk bohužel přijít sám, protože Bible obsahuje pouze dobré veonbecné rady které nás mají vést správným směrem. Bohužel se setkávám s problémem který se netýká jen Svědků Jehovových, kterým je představa, že Bůh nám dal rady pro šťasdtný život pomocí inspirace různých lidí, kteří sepsali dnešní podobu Bible, která nám má pomoci osvobodit se od hříchu sdo kterého nás uvrhl Adam s Ecou když jedli ze stromu o kterém jim bylo žečeno, že z něho jíst nemají. Nic se k tomu nemá přidávat a nic z toho ubírat. Pokud jste věřící, nebo jenom znáte Bibli, tak asi víte o co jde.

Vzniká tak totiž alespoň podle mne u věřících Křesťanů představa že nám tohle Bůh dal a už se dál moc o nás nestará úpkud se o něco nemodlíme.Jinak nic nedělá a pozoruje. I když má na starost velý vesmír není tato představa zcela na místě. I kdyýž je tu od jakživa přece jen by to byla nuda jenom pozorovat svůj výtvor, kterým je vesmír. Poříd je co vymýšlet opravovbat a vylepšovat a tak se někdy stane, že něčí potíže vyřeší způsobem který není nijak ovgběřitelný protože to Bible neobsahuje, nebo nikoho nenapadne si něco byložit způsobem, který by to umožnil.

Biblické zázraky se sice již nedějí ale jelikož se blíží okamžik ukojnčení současdné epochy, což Bible popisuje jako Armageddon, nějaké určité přípravy této události se dějí. To co může být u mne schizofrewnie spolu s poůpsobení démonů, je v jakémkoli případě zámětrná záležitost společná pro všechna náboženství za předpokladu, že jejich společným znakem je hlíásání přéíchodu čií návratu daných bohgů na Zemi v době, kdy je svět na pokraji skázy, muži a ženy přestávají mít mezi sebou společenské rozdíly, kdy se cestuje rychle po celém světě, lidé spolu mluví na velkou vzdálenost aniž se setkají a informace se šíří tak rychle, že je každý obdrží v okamžiku kdy se objeví. Taková doba je právě dnes. V někjterých případech se uvádí dokonce i konkrétní letopočet kdy se mají bohové vrátit na Zemi, kterým je rok 2012. Erich wan Daeniken říká těmto bohům Mimozemšťané, protože věří že Bůh je tak všemohoucí že se nepotřebuje někde objevit s burácením hromu, ohněm a kouřem, jak jerho příchod popisuje Bible.

Je-li tato teorie správná, tak i kdyby byli na příklad mimozemšťané z Albedoru produktem mé fantazie či chorého mozku. jednalo by se o přípravu lidstva na příchod nějakých takovýchto bytostí formou simulace jejich návštěvy a pobytu u nás, což dělá více kontaktérů. Z hlediska teologického pohledu na věc to může být démonismus, avšak v tomto teologickém vywsvětlení je trhlina. Rozdíl mezi andělem a démonem je v tom, že anděl vykonává a respektuje boží vůli na rozdíl od démona, který se přiklání k Satanovi, nebo se rozhoduje nezávisle na bohu. V obou případech má každý duchovní tvor takovou moc že k cestování nepotřebuje žádený kovový létající stroj, který by při letu vydával hluk, dým a oheň a už vůlbec by jeho motor nepracoval na základě fyzikálního zákona akce a reakce, používaného zejména u trywekových leteckých a raketových motorů. Jak anděl tak déímoj je prostě tam kde potřebuje, nebo kde je potřeba prostě jen tak.

Skutečnost je však jiná, nicméně pokus o spolupráci s názvem JWHP -Jehovbah´s Witnesses Help Project selhal díky skutečnosti, že Svědkové Jehovovi jsou lidé jejichž pochoúpení Bible je nejblíže pravdě, ale vzhledem k předpokladu že Bůh pro násd od vydání Bible nic moc nedělá, tam do stoprocentní pravdy něco chybí. Chybí tam skutečnost že Bůh spolu s jeho synem jsou pořád aktivní a starají se i postbiblicky i o nás.

Zachovávám se v boiží lásce? Doufám že ano, ovšem za předpokladu že dodržuji ve svém životě biblické zásady, což z pohlkedu lidí ne vždy to tak vypadá, nehleděš na to že absence partnerky a potlačování sexuální touhy které má zajistit dodržování biblických zásad, bohužel narušuje některé funkce mozku. Stává se mi čím dál častěji že zapomenu koupit něco co je potřeba a koupím místo toho něco jiného, občas zapomenu doma klíče a nevyřídím co bych měl vyřídit a naopak vyřídím něco co nemám.

Abych měl větší záruku zachování se v boží lásce i v tomto ohledu, omezil jsem na nejnutnější styk se svými přáteli z Albedoru za předpokladu, že by to mohli být démoni. Zapomínání věcí se tím zhoršilo, na druhou stranu se mi zase podařilo jednoho svého kamaráda z hospody na základě Bible odnauřit kouřit, kór když se také zabývá Biblí. Bohužel je na něm jestli vydrží nekouřit dfostatečně dlouho aby si odvykl a zvykl si nekouřit. Vypadá to asi dobře, ale to necháme na Bohu.

Vypadá to podle uvedených předpokladů že se snažím zachovat se v boží lásce, avšak některé věci jakými je třeba ochtrana proti hříchu smilstva, je tento problém řešen zatím poněkud originálním způsobem vyplývajícím ze skutečnosti že nadbytek hormonu Testosteronu v krvi při ovládání sexuálních puidů vůlí a nezájmem o účinné uspokojení pomocí ženy, narušuje mozkovou elektrochemii. Tím způsobem je využití toho že většina mých přátel z Albedoru jsou ženy, které na rozdíl od pozemských žen jsou ochotné pro svého bližního kterého milují, objetovat roli andělů v teokratickém uspořádání a stát se tak démony kteří budou zatraceni jen proto abych mohl být skrze výkupní objeť Ježíše Krista být zachráněn já. Za to je mím stejně rád, ale nejsem si jist jestli bych byl schopen já pro ně něco objetovat. Asi ne, protože jinak na základě toho, co jsem se naučil od Svědků Jehovových, bych se měl podle toho chovat a objetovat činnosti a věci které mám rád tím, že bych je nedělal a u věcí je dal pryč.

JWHP mělo za cíl najít mezi Svědky Jehovcovými ženu která by na základsě své víry byla ochotná takto jednat, protože by se ve skutečnosti nejednalo o ženu ze Země, ale o někoho z těch z Albedoru protože ve společnosti Svěsků Jehovových či v jiné křesťanské náboženmské společnosti či sektě, by bylo možné fyzicky existovat i přes odelišný způsob úpřemýšlení a přitom dodržet zákon o kauzalitě který zakazuje příliš zasahovat do přirozueného vývoje nižší hostitelské civilizace.

Naše civilizace není zase tak moc zaostalá aby neměla možnost tolerovat odlišně myslící jedince za předpokladu že pokiud se nejedná o duševně choré jedince, lze tolerovat odloišný životní styl či zppůsob řešení životních situaci či jiné životní postoje, je-li odlišný jedinec členem nějaké specifické komunity, církve či sekty, která má určitou filosofii vedoucí k určitému typu chování, který je jiný než u lidí mimo jakékoli církve, sekty či jiná sdružení či komunity.

Vzhledem k dědičnému hříchu, jehož jedním z mnoha projevů je sobectví, se to nezdařilo. Odpovídající žena se tam, nenašla z toho důvodu že jelikož je pozemským člověkem, nebude takto jednat nejen proto že jí to zakazuje Bible, ale púroto, že se chce zachránit sama tím že bude dodržovat všechna pravidla a všechny zásady. Bylo mi to dokonce i takto vysvětleno, ale formulováno to bylo hezky a nesobecky. Jelikož jsem říkal že si nalijeme čistého vína a budeme nazývat věci pravými jmény, vyzní to dost ošklivě, ale bohužel pravdivě.

Mám víc takovýchto úvah na toto téma. ale z výše uvedených důvodů na to zapomenu :-(.

Není to zajímavé?

R.H.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama