Březen 2010

Dveře umí člověka potrápit :-D.

24. března 2010 v 18:35 | R.H. |  Pro zasmání
Jistě nejsem jediný který má občas problémy při běžných úkonech, mezi které patří něco tak strašně jednoduchého, jako je projít dveřmi. Mám zjištěno že se to stává hodně lidem, kór když o tom existuje spousta stránek třeba i na Facebooku. Z toho je vidět že dělání volovin není jen projev začínající sklerózy nebo stařecké demence u našich starších spoluobčanů, ale že dveře umí poztrápit i mladého člověka. Na jedné stránce na Facebooku která se tím zabývá a jmenuje se nějak jako"Tkačím do dveří i když je na nich napsáno SEM a naopak", jsem zjistil že i školáci dělají s dveřmi neuvěřitelné věci od neschopnosti projít těmi samootevíracími se dveřmi, po lomcování dveřmi u pantu až po rozbití dveří.

Já zas natom tak špatně nejsem abych otevíral dveře na špatné straně :-D, ale ty dveře jak se otevírají samy mne jeden čas zlobily dost často. BUM do skla! :-D

Jedny takto špatně seřízené dveře byly v jedné prodejně jednoho mobilního operátora a druhé v centru Nový smíchov u Anděla. Výše uvedený BUM do skla byl na obou místech u mne dost častý. Ten případ u té mobilárny byl obzvláště rafinovaný. Když jsem se blížil k těm dveřím, místo otevření se zavřely nebo zůstaly zavřené. Po nárazu čelem do skla div jsem si nerozbil brýle a nerozplácl nos se po couvnutí otevřely. U tohoAnděla to bylo podobné ale stačoilo přred dveřmi zatancovat a ono se to umoudřilo. Ono to bylo totiž špatně udělané, víte?!

U nás v ulici nám otevřeli pobočku jedné banky kde mám účet a když je zavříno, lze si oztevřít kartou. To problém nebyl kromě to přijít nato jak ta karta patří do toho zámku. Horší bylo se dostat ven. Po chvíli lomcování a mlácení do dveří až sklo drnčelo jsem se chystal zavolat hasiče. Napadlo mě zjistit k čemuá je u dveří vypínačl, který se musí podržet a pak to jde otevřít.

Už to umím a jiné dveře mne nijak nezlobily. Sece jsem párkrát dostal dveřmi do hlavy, ale to šel někdo kdo se nepodíval pořádně jestli u dveří nikdo není a jako tank je rozrazil. Nic jiného sde mi nestalo.

Zachovávám se v boží lásce?

16. března 2010 v 16:41 | R.H. |  Studium Bible
Opět jsem před usnutím přemýšlel o svém vztahu k Bohu a napadlo mne podělit se s vámi o další úvahu nad tím proč jserm zanechal studia Bible se Svědky Jehovovými, mezi kterými mám přátele a řešil jsem s nimi i svůj duchovná pokrok. V této úvaze si nalijme čistého vína a podívejme se na to co uvnitř mého srdce vidí Bůh:

Ovčas si sám něco přečtu a přewmýšlím o tom, ale rád bych předložil ke přečtení a zamyšlení jednu skutečnost kterou není pouze kontakt s mimozemšťany bez ohledu na to co si pod tím předsatavujeme, ale také touha po chybějící životní partnerce, kterfou jsem chtěl mezi Svěsky Jehovovými najít. To totiž byl třetí důvod k tomu se s nimi stýkat ohjned vedle poznání Boha a pnbsahu Bible a po možnosdtoi být někomu užitečný, protože bych rád uplatnil svoje vědomosti a zkušenosti v telšekomunikacích, informačních technologiích a počítačích. Bůh mne má i přesto rád akorát si musím uvědomit kam patřím a kde najdu vše co u lidí těžko získám.

Některé věci řeší HBůh individuálně na základě modliteb. Na tuto skutečnost musí člogvběk bohužel přijít sám, protože Bible obsahuje pouze dobré veonbecné rady které nás mají vést správným směrem. Bohužel se setkávám s problémem který se netýká jen Svědků Jehovových, kterým je představa, že Bůh nám dal rady pro šťasdtný život pomocí inspirace různých lidí, kteří sepsali dnešní podobu Bible, která nám má pomoci osvobodit se od hříchu sdo kterého nás uvrhl Adam s Ecou když jedli ze stromu o kterém jim bylo žečeno, že z něho jíst nemají. Nic se k tomu nemá přidávat a nic z toho ubírat. Pokud jste věřící, nebo jenom znáte Bibli, tak asi víte o co jde.

Vzniká tak totiž alespoň podle mne u věřících Křesťanů představa že nám tohle Bůh dal a už se dál moc o nás nestará úpkud se o něco nemodlíme.Jinak nic nedělá a pozoruje. I když má na starost velý vesmír není tato představa zcela na místě. I kdyýž je tu od jakživa přece jen by to byla nuda jenom pozorovat svůj výtvor, kterým je vesmír. Poříd je co vymýšlet opravovbat a vylepšovat a tak se někdy stane, že něčí potíže vyřeší způsobem který není nijak ovgběřitelný protože to Bible neobsahuje, nebo nikoho nenapadne si něco byložit způsobem, který by to umožnil.

Biblické zázraky se sice již nedějí ale jelikož se blíží okamžik ukojnčení současdné epochy, což Bible popisuje jako Armageddon, nějaké určité přípravy této události se dějí. To co může být u mne schizofrewnie spolu s poůpsobení démonů, je v jakémkoli případě zámětrná záležitost společná pro všechna náboženství za předpokladu, že jejich společným znakem je hlíásání přéíchodu čií návratu daných bohgů na Zemi v době, kdy je svět na pokraji skázy, muži a ženy přestávají mít mezi sebou společenské rozdíly, kdy se cestuje rychle po celém světě, lidé spolu mluví na velkou vzdálenost aniž se setkají a informace se šíří tak rychle, že je každý obdrží v okamžiku kdy se objeví. Taková doba je právě dnes. V někjterých případech se uvádí dokonce i konkrétní letopočet kdy se mají bohové vrátit na Zemi, kterým je rok 2012. Erich wan Daeniken říká těmto bohům Mimozemšťané, protože věří že Bůh je tak všemohoucí že se nepotřebuje někde objevit s burácením hromu, ohněm a kouřem, jak jerho příchod popisuje Bible.

Je-li tato teorie správná, tak i kdyby byli na příklad mimozemšťané z Albedoru produktem mé fantazie či chorého mozku. jednalo by se o přípravu lidstva na příchod nějakých takovýchto bytostí formou simulace jejich návštěvy a pobytu u nás, což dělá více kontaktérů. Z hlediska teologického pohledu na věc to může být démonismus, avšak v tomto teologickém vywsvětlení je trhlina. Rozdíl mezi andělem a démonem je v tom, že anděl vykonává a respektuje boží vůli na rozdíl od démona, který se přiklání k Satanovi, nebo se rozhoduje nezávisle na bohu. V obou případech má každý duchovní tvor takovou moc že k cestování nepotřebuje žádený kovový létající stroj, který by při letu vydával hluk, dým a oheň a už vůlbec by jeho motor nepracoval na základě fyzikálního zákona akce a reakce, používaného zejména u trywekových leteckých a raketových motorů. Jak anděl tak déímoj je prostě tam kde potřebuje, nebo kde je potřeba prostě jen tak.

Skutečnost je však jiná, nicméně pokus o spolupráci s názvem JWHP -Jehovbah´s Witnesses Help Project selhal díky skutečnosti, že Svědkové Jehovovi jsou lidé jejichž pochoúpení Bible je nejblíže pravdě, ale vzhledem k předpokladu že Bůh pro násd od vydání Bible nic moc nedělá, tam do stoprocentní pravdy něco chybí. Chybí tam skutečnost že Bůh spolu s jeho synem jsou pořád aktivní a starají se i postbiblicky i o nás.

Zachovávám se v boiží lásce? Doufám že ano, ovšem za předpokladu že dodržuji ve svém životě biblické zásady, což z pohlkedu lidí ne vždy to tak vypadá, nehleděš na to že absence partnerky a potlačování sexuální touhy které má zajistit dodržování biblických zásad, bohužel narušuje některé funkce mozku. Stává se mi čím dál častěji že zapomenu koupit něco co je potřeba a koupím místo toho něco jiného, občas zapomenu doma klíče a nevyřídím co bych měl vyřídit a naopak vyřídím něco co nemám.

Abych měl větší záruku zachování se v boží lásce i v tomto ohledu, omezil jsem na nejnutnější styk se svými přáteli z Albedoru za předpokladu, že by to mohli být démoni. Zapomínání věcí se tím zhoršilo, na druhou stranu se mi zase podařilo jednoho svého kamaráda z hospody na základě Bible odnauřit kouřit, kór když se také zabývá Biblí. Bohužel je na něm jestli vydrží nekouřit dfostatečně dlouho aby si odvykl a zvykl si nekouřit. Vypadá to asi dobře, ale to necháme na Bohu.

Vypadá to podle uvedených předpokladů že se snažím zachovat se v boží lásce, avšak některé věci jakými je třeba ochtrana proti hříchu smilstva, je tento problém řešen zatím poněkud originálním způsobem vyplývajícím ze skutečnosti že nadbytek hormonu Testosteronu v krvi při ovládání sexuálních puidů vůlí a nezájmem o účinné uspokojení pomocí ženy, narušuje mozkovou elektrochemii. Tím způsobem je využití toho že většina mých přátel z Albedoru jsou ženy, které na rozdíl od pozemských žen jsou ochotné pro svého bližního kterého milují, objetovat roli andělů v teokratickém uspořádání a stát se tak démony kteří budou zatraceni jen proto abych mohl být skrze výkupní objeť Ježíše Krista být zachráněn já. Za to je mím stejně rád, ale nejsem si jist jestli bych byl schopen já pro ně něco objetovat. Asi ne, protože jinak na základě toho, co jsem se naučil od Svědků Jehovových, bych se měl podle toho chovat a objetovat činnosti a věci které mám rád tím, že bych je nedělal a u věcí je dal pryč.

JWHP mělo za cíl najít mezi Svědky Jehovcovými ženu která by na základsě své víry byla ochotná takto jednat, protože by se ve skutečnosti nejednalo o ženu ze Země, ale o někoho z těch z Albedoru protože ve společnosti Svěsků Jehovových či v jiné křesťanské náboženmské společnosti či sektě, by bylo možné fyzicky existovat i přes odelišný způsob úpřemýšlení a přitom dodržet zákon o kauzalitě který zakazuje příliš zasahovat do přirozueného vývoje nižší hostitelské civilizace.

Naše civilizace není zase tak moc zaostalá aby neměla možnost tolerovat odlišně myslící jedince za předpokladu že pokiud se nejedná o duševně choré jedince, lze tolerovat odloišný životní styl či zppůsob řešení životních situaci či jiné životní postoje, je-li odlišný jedinec členem nějaké specifické komunity, církve či sekty, která má určitou filosofii vedoucí k určitému typu chování, který je jiný než u lidí mimo jakékoli církve, sekty či jiná sdružení či komunity.

Vzhledem k dědičnému hříchu, jehož jedním z mnoha projevů je sobectví, se to nezdařilo. Odpovídající žena se tam, nenašla z toho důvodu že jelikož je pozemským člověkem, nebude takto jednat nejen proto že jí to zakazuje Bible, ale púroto, že se chce zachránit sama tím že bude dodržovat všechna pravidla a všechny zásady. Bylo mi to dokonce i takto vysvětleno, ale formulováno to bylo hezky a nesobecky. Jelikož jsem říkal že si nalijeme čistého vína a budeme nazývat věci pravými jmény, vyzní to dost ošklivě, ale bohužel pravdivě.

Mám víc takovýchto úvah na toto téma. ale z výše uvedených důvodů na to zapomenu :-(.

Není to zajímavé?

R.H.

Stav naší civilizace inspiruje tvůece videoher

12. března 2010 v 15:41 | R.H. |  Osobní neobvyklé zkušenosti
Dosud nebylo nikde nic napsáno o tom, že stav naší civilizace a můpj život s mými kamarády z Albedoru inspiruje tvůrce digitálních videoher kteří se podílejí na výzkumu Země nejen tím že je tématika drsné pozemské civilizace populární u dosapívající mládeže albedorké fšderace, ale vedle značné ekonomické podpory vyplývající ze zájmu o tyto hry, hodí se některé jako trenážéry pro nějakou ženu která by byla schopná mne ochraňovat. Nšěkteří mí nejbližší albedorští kamarádi jsou výrobci některých bojových počítačových her obsazeni do role hlavního hrdiny, kterým je hráč, který střílí nepřátele, sbírá věci které potřebuje k přežití a získání nejlepších výsledků. Většina těchto her funguje na principu na kterém fungují trojrozměrné hry na způsob dnes již legendárních her jakými byl Wolfenstein 3D, DOOM, Duke Nukem 3D, Unreal nebo Quake. Rozdíl je zejména v případě společnosti Digital Reality Entertainment. kde výtvarníci zpracovaůli různé příběhy z mého života, ktetré by se mohly stát. Hlavní hrdinkou je většinou Marie Smnaulová, jejímž zrakem se co by hráč díváte na scénu na Vaší obrazovce. Podfívejme se na některé tyto hry z produkce DRE, které si možná zahrajete doopravdy a ne jen na počítači, k čemuž doufám nedojde.:

CrimeCity 3D 2009

Nejśpěšnější hra která prodělala značný vývoj nejen v technologii provedení herního prostředí, ale i značné rozšíření o nové episody a levely vytvořenými samotnými uživateli. Děj hry se odehrává v Praze kde je dějově původní vydání o třech episodách. Příběh první episody nás zavádí do ženské věznice kam je Marie Smaulová zavřená. Hra začíná útěkem z této věznice kde musíte přemoci stráže, sbírat munici, jídlo, lékárny a portmonky či truhličky s penězy sloužícími jako body. Je přitom potřeba hledat cestu ven a k otevření některých dveří potřebujete najít někde klíč. Bojujete s vězeňskou ostrahou, policií a pracovníky nezpečnostních agentur, což platí hlavně pro druhou episodu, kde Vašeho druha Robina Hronka unesla ruská mafie. Po sejmuztí jejího bosse v závěrečném levelu osvobodíte Robina Hronka. Třetí episoda se nazývá Operace HomeCredit a pojednává o tom, jak si Robin Hronek vzal půjčku kterou nemůže splácet a tak dochází k návštěvě exekutora. Počínaje jeho zastřelením začne třetí episoda, která nás preovede bankami, policejními stanicemi a budovou ministerstva financí ČR.

K dispozici je celkem 10 zbraní které je třeba během hry najít nebo sebraz zastřelenému nepříteli, které se volí číslicemi 1-0, Šipla nahoru - Vpřed, Šipka dolů - vzad, Šipla vlevo-otočení doleva, Šipka do prava-otočení vpravo, Mezera- Otevřít dveře/zapnout nebo vyxpnout něco, nebo odsunout předmět. Vlnovka-Příkazová konzole, TAB-Zobrazit mapu.Doporučené ovládání však je: A-dopředu, Z-dozadu a vše ostatní myší. To aby se dalo zaklánět a předklánět rychle a okamžitě.

Nové vydání z roku 2009 obsahuje 4 episody. Nová čtvrtá episoda pojednává o únosu Robina Hronka severokorejskou vládou aby se podílel na vývoje nějaké velice ničivé zbraně. Z minulých vydání je k dispozici reedice CrimeCity II. - Operace Al-Kaida odehrávající se v Avghanistánu..

Systémové požadavky (úprava pro počítače pozemské výroby) OS: Windows 98,2000,NT4.0, WinVista, Win7, Provcesor Intel pentium DuaslCore 6600 MHz, 5,24 GB RAM, Grafická karta G-Force 3Dfx 512 MB SVGA HD Nutno vypnout zobrazení detajlů. Při větším množství nepřátel se může hra zasekávat. Doporučeno ponechat chod hry v okně a ne v režimu celé obrazovky aby se minimalizovalo zasekávání pohybu i při vypnutých detajlech.

Doporučuje se také počítač albedorské výroby nebo specializovaná herní sestava aby šlo hrát hru na celé obrazovce a se zapnutými detajly. Je umožněna také hra po síti. V případě použití pozemského počřítače nebo Internetu, některé služby a funkce pro síťovou hru typu Multiplayer a DEeathmatch nejsou k dispozici. U síťové hry typu Multiplayer Compatation si můžete vybrat kteroukoli podobu z mých albedorských kamarádek a hrát týmově.

Někteří kolegové mých přátel mají k dispozici vývojové prostředí k možnosti vytvářet další příběhy, které však nejsou součástí základního balíku episod. K jejich hraní je potřeba nepouštět hru poklepem ikony, nebo volby ikony CrimeCity 3D z nabídky Start-Programy, ale volbou programu CrimeCity External storry player, ve kterém otevřete soubor s externí episodou, nebo byberete uvedený program jako program k otevřerní souborů typu MAP, nebo WAD či CrimeCity 3D game. Externí episodu pak můžete otevřít ze složky kderkoli v počítači.

U prvního vydání CrimeCity s možností hry v sstému DOS se externí levely či episody spouštěly podobně jako u hry DOOM. Herní soubor bylo nejlepší mít ve stejném adresáři jako celou hru a napsat: crime3d.exe -file uholubu.map a stisknout ENTER.

O jiných mých kamarádkácvh pojkednávají jiné hry tohoto typu z různých dob pozermské historie, z nichž nejzajímavější je ze současnosti hra White Hell o tom, jak mne buďto Marie Smaulová nebo jiná z celkem 6ti mých kamarádek vysvobozuje z blázince. Nové vydání obsahuje více násilí a integruje na jeden nosič a instalaci i druhý díl Delkirium Tremens jako 7mou episodu ve které se kromě lapiduchů, ostrahy, policie a armády bojuje s různými obludami, které v příběhu episody Delirium Tremens vytváří jeden z lékářů který sice vyléčí pacientza z nějaké vidiny, ale zařízení loužící k léčbě tu halucinaci zhmotňuje.. Původní verze WhiteHell 3D byla sice již trojrozměrná, ale byla kreslená a neměla schodiště a různé roviny a měla pouze pravé úhly a jednotné osvětlení asi jako první Wolfenstein 3D.

Ke hrám tohoto typu jinak stačí ještě zmínit hru která se jmenuje "Goverment Stalkingf" která by měla být k dispozici i včeštině a se hrou CrimeCity 3D má společného hlavního hrdinu a příběhy jsou insdpirovány potížemi způsobenými úředním šimlem a z toho plynoucími problémy, které se bohužel již nedají řešit adekvátním způsobem a přichází na řadu boj. Tuto hru jsem si dokonce i vyzkoušel a to v české verzi. Na rozdíl od CrimeCity 3D je zde použita ješětě o něco modernější technologie, spojující hru s filmem nejen v určitých momentech nebo místech, ale kdykoli během hry. Je tak doisaženo ještě větší reálnosti. POZOR ve hře se mluví sprostě a rozhodně není pro děti.


TrackScape

Toto je hra která není bojová ve smyslu střílení a hledání věcí, ale jde o automobilovou závodní honičku. Vyberete si nějakou mojí kamarádku kterou ve hře chcete být a pak auto. Cílem hry je co nejlépew ujet policii protože jste mne v rámci příběhu hry vysvobodili z moci českých úřadů a je třeba vymyslet jak nejrychleji ujíždět bez bourání do jiných aut které lze takto sice poškodit až do nepojízdnosti, ale rozbíjí se i vlastní auto. Při hře po síti lze hrát týmově a spolupracovat spolu. K získávání bodů je potřeba ujet co nevětšímu počtu policejních aut, sbírat mince v bublinách na silnici jejich přejetím, odhozením nepřátelsakého vozu ze silnice či přejetí pěšího policisty. Mezi jednotlivým,i levely lze za získané body auto vylwepšovat, opravovat a doplňovat púalivo a olej. Vhodné pro řidičský trenažér.

Proč to sem píšu? Jednak pro zajíkmavost a jednak pro sdělení rad hjak otestovat obranářské schopnosti nějaké ženy se kterou bych chtěl mžít. Bojové střílečky na virtuální realitě by jí naučily chovat se v nebezpečí a řidičský trenažér s něčím na způsob hry TrackScape by ženu naučily rychle ale přitom bezpečně řídit auto. Vyžaduje to bystré reakce protože jde o to jet co nejrychleji a přitom bezpečně.

Vše je na téma naší společnosti hrající v těchto hrách roli nepřítele. Finanční zisk v tom smyslu jak bychom tomu rozuměli my sice není, nicméně i když jde jen o pomyslné peníze, je o tyto hry zájem a tak jsou mí přátelé podporováni třeba společností Digital Reality Entertainment, aby se k nám mohli dostat. Ti z nich kteří pro podobnou společnost eventuálně pracují, mají tak možnost pro tvorbu her nafotit a nafilmovat skutečná prostředí a zpracovat je tak aby vyrobili herní mapu. Ze zachycených osob na fotografiích udělat postavy nepřátel nebo přátel.

R.H.

Chlast, slast je rčení které neplatí jen pro lidi

8. března 2010 v 11:49 | R.H. |  Osobní neobvyklé zkušenosti
Nejen člověk se rád napije a pobaví se s kamarády v hospodě. Platí to i pro mé kamarády z vesmíru pro které platí stejně jako pro nás rčení "Chlast slast" a vymýšlení různých věcí nad půllitrem piva s tím že u jednoho málokdy zůstane. Kromě organizace různých projektů byly jejich základy vymyšlené právě v hospodě.

Co se týká Prahy, vím o dvou pohostinských podnicích provozovanými organizací Batradis, z nichž jeden byl zrušden a znovu otevřen jinde. Ten přestěhovaný jsem měl tu čest o tomto víkendu navštívit a rád bych Vám ho představil:

Asi tak před deseti lety provozovala jeden bar jistá Jůlie Vozábová poblíž svého bydliště. Jde o ženu z Albedoru, která se provdala za Čecha Jana Vozába a tak se jmenuje zcela normálně. V lokalitě jejího pražsdkého bydliště začalo být draho a tak bylo nutné podle toho upravit ceny jídel a nápojů, nehledě nbato že kalby mých kamarádů z Albedoru tam bývaly zadarmo, což bylo na úkort tržby. Mimo to zde také nedávno vznikla dosti velká konkurence, takže tento podnik byl uzavřen.

V Čestlicích u Prahy byl zakoupen domelk ve špatném stavu který byl zrekonstruován. Přízemí se sklepem bylo spojeno v jednu místnost s podlahou pod úrovní okolního terénu, ve které byl zbudován lokál s výčepem a tamnečním sálem. Horní část objektu ještě není hotová, protože došly peníze, ale spodek už funguje aby se na dokončení rekonstrukce vydělalo.

O tomto víkendu tam proběhla oslava otevření a byla tam většina mých albedorských kamarádů pohromadě. Restautrace kombinovaná s diskotékou podobně jako to bylo na původním místě je odhlučněná a má moderní vybavení. Oproti původnímu podniku je zde kromě světelného tanečního parketu navíc zadní část obložena třemi LED stěnami pro projekci hudební vizualizace také na stěny nejen na podlahu (resp. podlahou). Novinkou je o něco větší plátno na promítání sportovních televizních přenosů a koncertů. Stejně jako ve starém podniku umožňuje projektor připojení počítače přes VGA, ale tento nový projektor je vybaven konektorem HDMI. Nyní v době konání RHMUSIC.GrandTour 2010 toho byužijeme k projekci koncertů Robina Hronka a zvuk bude zajišťovat nová aparatura s qadrofonním zvukem kombinovaným s technologií Dolby Surround v digitální kvalitě.

Ono má totiž jít o RHMUSWIC musicbar - Bar a restaurace s tématikou hudby Robina Hronka, Jean Michel Jarreho a elektronické hudby vůbec.. Stejně jako u všech hospod Albedořanů u nás je i tady možnost pořádat živé koncerty a to tak, že se zadní část parketu použije jako pódium. Světelná podlaha parketu, LED stěny, diskokoule a barevná hudba se použije na světelné efekty včetně dvou stroboskopů. Jasko zesilovač a reproduktory se použije diskotéková zvuková aparatura.

Personál je původní ale budou tam 2 další číšnice z nichýž jedna mne tam vzala autem.

R.H.

Úřady nám ničí přírodu

7. března 2010 v 18:24 | R.H. |  Zajímavosti
Všimli jste si kolik je dnes všude zbytečných papírů? Různé úřady nám občas pošlou naprosto zbytečný dopis, nebo je všude spoustu reklamních letáků, které navíc nikoho nezajímají a znemožňují nám obdržet dopis který potřebujeme. Kolik na to musí padnout stromů? Určitě hodně. Dříve se takto papírem neplýtvalo. Myslím že v době počítačů a Internetu by se pomalu na některé věci už papír nemusel používat a co se týká úřadování tak ho omezit na věci, které zatím ještě dlouho jinak vyřizovat nepůjdou, což je uzavírání smluv kde je potřeba smlouvu podepsat.

Zabývám se různými informačními technologiemi a pokud si prohlédnete všechny rubriky mého blogu tak zjistíte, že i organizace se obejde bez papírovcání. Šetřeme naše lesy a co nejvíce věcí se snažme řešit e-mailem, telefonicky nebo webovou prezentací. Pokud Vám stačí jen někde něco sdělit, dát ke stažení nebo něco nabízet, obejdete se i bez znalosti jazyka PHP, nebo stačí HTML. Stačí web udělat v programu FrontPage. Pokud chcete profesionálně fungující web a chcete se soustředit na obsah a ne na design, použijte Blog nebo jiný redakční systém, který vytvoří stránku za Vás. Umí to všechno a hezky to vypadá. Chce si to pohrát s administrační stránkou nějakého poskytovatele webhostingu na účtu stránky kterou děláte.

Navíc je provoz tiskárny alespoň pro mne drahý. Příkazy k úhradě a jiné tiskoviny můžete pohodlně posíloat uživatelům nerbo zákazníkům ve formátu PDF. Pokud se Vám nechce kupovat nový Microsoft OFFICE a OpenOffice.org nechcete protože třenba nemáte rádi software v angličtině, na serveru Stahuj.cz sido vyhledávání zadejte heslo "PDF Creator" a podívejte se co Vám to nabízí. Stáhnete si pak púrogram který vytvoří jakoby tiskárnu, která ale místo toho, aby vytiskla dokument na papír(y), vytvoří soubor PDF. V nšěkterých přčípadech se Vás zeptá, jestli se má ten PDF soubor uložit na disk, nebo se úřiloží k e-mailové zprávě, když si vyberete tisk do pošty. U některých věcí to nevyjde úplně přsně, protože ten PDF Creator symuluje tisk na papír tak dokonale, že něco vyjde trochu jinak. Jak se to potom dělá? Jako když tisknete.

Bohužel jsou v České republice drahé počítače a drahé telekomunikační služby. Přitom by technicky neměl být problém vyrábět přístroje, vypadající jako malý Notebook, které nebudou umět nic jineého, než zobrazovat stránky na Internetu, obsluhovat elektronickou poštu a přehrávat na internetu hudbu a video. Za displej se dá zšetřit tak, že se místo Audio a VGA-konektoru přidělá RGB-modulátor a konektor SCART, případně 2 anténí konektory pro televizi která ještě SCART neměla a Video nebo počřítače Commodore C64, nebo Sinclair ZX Spectrum 80 se maůladily obvykle na 8mičku. Připojení k Internetu by zajišťovalo rozhraní WiFi, nebo součástí DVB-T, DVB-C nebo DVB-S by v televizním multiplexu šel signál Internetu a ke psaní by se použil dálkový ovladač k DVB-Přijímači, kde by se osalo na číslech stejně jako SMSka na mobilu.

Bohužel se chce na všem vydělávat, takže za nějaký čas se zalkneme nedostatkem kyswlíku a vody, neboť veškeré zelené rostliny produkují kyslík a zadržují vláhu. Stačí si na příklad všimnout v parném létě při vycházce do lesa, jak je tam svěže a příjemný chládek.

Naštěstí se už dá nějaké zařízení ať jjde o Notebook nebo mobilní telefon s WiFi pořídit jakš takš za přijatelnou cenu, ale člověk musí najít nějakou restauraci, kavárnu nebo obchodní centrum s nezabezpečenou WiFi sítí, aby se zadarmo připojil. Všechny tyhle věci by mohly chránit přírodu, kdyby se chtšělo vydělávat ne za každou cenu, ale nějak rozumě. To platí hlavně pro telekomunikační společnosti, prodejce elektroniky a společnosti zabývající se dodávkou elektrické energie.

Kde začít a čím? Stačí si pročíst hlavně rubriku o mých neobvyklých zkušenostech, kde se dozvíte různé věci o světě,. který v tomto ohledu stojí za to napodobit. Jinak stačí používat známé, ale nepoužívané technologie.

V komentářích je také možnost se mne na něco zeptat a nechat se pozvat na nějaké diskusní fórum s odpovídající tématikou.

Levný a všem dostupný internet nám zrčitě zachrání přírodu.

Takto by všechny úřady vše zařizovaly elektronicky a ani by vlastně fyzicky nemusely existovat, protože by měly stránky kde by si každý sám zařídil, co by potřeboval. Tím se zase zemi ekologicky uleví, protože budovy úřadů nejsou využívány nepřetržitě. V noci a mimo úřední hodiny a pracovní dobu tam nikdo není. Díky tomu to zabírá místo pro obytné domy, pro které se pak musí vytvořit místo vykácením kusu lesa, nebo jiné formy devastace přírody

Kromě toho že se tak uleví přírodě, lidé získají více volného času, aby si na sebe vzájemně udělali čas a chovali se k sobě hezky.

Nebylo by to báječné?

R.H.